Om Profilskolan

_PROFILSKOLAN HAR ÖPPET HUS MÅNDAG 20/1 KLOCKAN 18-20.

ALLA ÄR VÄLKOMNA!


Profilskolan har funnits sedan 2006 och specialiserar sig på att kombinera specialintressen och skola så att båda fungerar och påverkar varandra till ett förbättrat resultat både i sporten och i skolan. Det kan ofta vara svårt för de elever som vill satsa seriöst på sin sport eller annat specialintresse att få ihop det med mycket träning utan att skolan blir lidande. Med vårt upplägg blir det inte bara fungerande, utan båda aktiviteterna främjas. För att anpassa skolan till ett tufft träningsschema arbetar skolan på flera sätt:  

  • Fokus på studieteknik så att eleverna arbetar effektivt under lektionerna 
  • Schema utan håltimmar eller överdrivet långa raster 
  • Möjlighet till läxhjälp i skolan. Idén är att när eleverna går hem ska de inte behöva tänka mer på skolan  
  • Tillgång till stödundervisning 

Vad forskningen säger 

Vad har forskningen att säga om att kombinera sport och skola? Nedan är ett utdrag från en artikel i lärarnas tidning. 

“Mer schemalagd idrott i grundskolan ger eleverna högre betyg. Det visar det så kallade Bunkefloprojektet, ett forskningsprojekt på Malmö högskola.”

Skolans resultat

Sedan skolans start i 2006 har vi stadigt legat över rikets genomsnitt i meritvärde. Vi har också kunnat se att de elever som varit mest aktiva och drivna i sporten ofta även varit de elever som nått högst skolresultat. Vi ser förstås även många exempel på att eleverna utvecklas i betydligt snabbara takt i sitt specialintresse, till exempel hockey.

Vilka årskurser och profiler erbjuder skolan? 

Vi har för närvarande årskurserna 6-9, men har tillstånd hela vägen från förskola till och med gymnasium och planerar att utöka vår aktivitet till dessa årskurser i framtiden. Vår största profil är hockey. Vi har även ridning, bild, vetenskap och en studieprofil. Det finns möjlighet att starta nya profiler under förutsättning att ett tillräckligt antal elever söker för denna. För mer information om våra profiler se fliken “VÅRA PROFILER”.

Hur ansöker man, och finns det plats?

Under fliken “ANSÖKAN” finns ansökningsformulär. Till vissa årskurser finns det fortfarande lediga platser. Till andra (speciellt senare årskurser) är det kö. Då gäller turordningsregler.

Måste man ha en profil?

Ja, vår skola är uppbyggd runt denna princip. Vi följer den lagstadgade timplanen för grundskolan och specialintresset/profilen faller då under de kategorier som kallas elevens val och skolans val.

Mer information?

Vi har regelbundet öppet hus i skolan. Många frågor finns besvarade under fliken “VANLIGA FRÅGOR”. Du är välkommen att ringa oss eller komma till skolan för ett samtal (se fliken KONTAKTA OSS).