INFORMATION

 Vi har några få ströplatser kvar i ÅK 6 och 7. ÅK 8 och 9 redan fulla.

 


 

Profilskolan Krossgatan 34, plan 4 | 162 50 Vällingby | Telefon 070 635 29 38