BordtennisprofilProfilskolan har utvidgat vår verksamhet till att även omfatta bordtennis. Programmet drivs i samarbete med Ängby bordtennisklubb. Eleverna har tre träningspass perveckan och träningen sker i Vällinbyhallen.

Hittills har vi mest elever från Ängbyklubben, men även andra är välkomna.

Programmet är upplagt ungefär som våra andra profiler med bordtennispass på morgonen och sedan vanlig skoldag.

För intresseanmälan gå till fliken Ansökan, och klicka “Bordtennis” under fältet profil. Alternativt kan ni kontakta skolan direkt (se fliken kontakta oss)