HOCKEYGYMNASIUM

Profilskolan planerar att utvidga vår verksamhet till att även omfatta gymnasium. Vi tar nu emot ansökningar för gymnasium med början höstterminen 2019. Programmet drivs i samarbete med Hässelby/Kälvesta Hockey.

Programmet kommer att vara upplagt ungefär som vår grundskola (se information under profiler>hockey). Hockeypass på morgonen och sedan vanlig skoldag. Träningen kommer att ske i Grimsta hallen med tränare från Hässelby/Kälvesta Hockey.

Vi kommer att ha linjen SamSam, och endast årskurs 1 till att börja med, för att sedan utvidga till alla årskurser.

För intresseanmälan gå till fliken Ansökan, och klicka gymnasium under fältet årskurs. Alternativs kan ni kontakta skolan direkt (se fliken kontakta oss)