HOCKEYPROFILEN

Hockey är vår största profil. 

Upplägget för hockeyprofilen fungerar så att eleverna tränar en timme hockey varje morgon, med början kl 8:00. Sedan byter de om och äter mellanmål i hockeyhallen, varefter de beger sig till skolan. Undervisningen börjar kl 10:00 (eller aningen senare vissa dagar). 

Antalet dagar för hockeyträning varierar lite beroende på bland annat vilken klass eleven går i. Som mest är det 5 dagar i veckan, som minst 3 dagar.

Träningen fokuserar mycket på sådant som spelaren kanske inte hunnit med eller fått tillräcklig träning på under normala träningspass med klubben, till exempel teknik och passningsspel. Vi undviker extremt fysiskt ansträngande pass, eftersom eleverna då kan bli för trötta för skolarbetet.

Skolan samarbetar med flera hockeyklubbar – bland annat Hässelby Kälvesta Hockey Klub  Spånga Hockey. Det är även där träningen bedrivs (vi har för närvarande två ställen vi tränar på). Tränare utses av klubben och skolan tillsammans. Vi lägger stor vikt vid att tränaren är en skicklig hockeytränare, men också uppvisar goda ledaregenskaper och delar skolans värdegrund.

Resultat

Tränarna är alla eniga om att de elever som deltar i denna träning gör mycket snabbare framsteg än övriga spelare som bara tränar som vanligt med klubben. Vårdnadshavare har ofta uttryckt att de sett en positiv utveckling hos deras barn. “Kalle går och lägger sig i tid nu, för han vill vara redo för hockey på morgonen”, eller “Vårt barn stiger upp självmant nu för att vara i tid till hockeyn”. Våra lärare har sett att morgonträning har en positiv inverkan på studierna. Eleverna är vakna när de kommer till skolan, och de har fått “springa av sig” så de har bättre fokus. 

Kan det inte bli för mycket träning?

Skolan och tränarna är mycket uppmärksamma på eventuella tecken på överträning eller att eleven verkar trött. Vår erfarenhet är att detta sällan händer, men i vissa fall har eleven träning eller match sent på kvällen med klubben, och det kan då bli för kort sömntid. I sådana fall kan vårdnadshavare meddela skolan att eleven behöver vila på morgonen. 

Kan spelare vara med på profilen även om de tränar i en annan klubb än där morgonträningen sker?

Absolut. Vi har flera spelare som har detta arrangemang nu. Träningen på morgonen sker i Profilskolans regi, och är inte exklusivt knuten till någon klubb.