MER SPORT - BÄTTRE SKOLRESULTAT

Forskningen visar tydligt att regelbundna dagliga sportaktiviteter förbättrar skolresultaten. Profilskolan specialiserar sig på att kombinera sportaktiviteter och andra specialintressen med skola. Vår erfarenhet visar att eleverna är mer koncentrerade, mer motiverade och lugnare när de får hålla på med sport varje dag. Vi får mycket positiv återkoppling från föräldrar som säger att deras barn nu tycker skolan är mycket roligare och ser fram emot att komma igång på morgonen. 

 

De flesta av våra elever börjar dagen med en timme av sin favoritsport följt av mellanmål och sedan vanlig skoldag. Vissa elever som utövar sin sport på högsta elitnivå tränar ännu mer.

 

För närvarande erbjuder vi följande profiler: ishockey, tennis, ridning, bild, vetenskapsprofil och fotboll. 

 

Vi får ofta frågor från föräldrar om vad man ska prioritera. De tycker att det är svårt att få ihop både sport och skola och tänker att antingen det ena eller det andra måste bli lidande. Vår erfarenhet visar att det är precis trärtom. Skolan gynnas av idrotten och idrotten gynnas självklart av att få fem extra pass i veckan.

 

 

Sportaktiviteterna bedrivs i samarbete med idrottsklubbar. Vi har erfarna professionella tränare som leder träningen. Träningen handlar mycket om grunder snarare än till exempel att tufft fys pass precis innan skolan. 

För att få skolarbetet att fungera utan att det blir överdrivet långa skoldagar har vi flera strategier:

 

  • Mycket fokus på studieteknik så att eleverna klarar av sina uppgifter på ordinarie studietid
  • Lärarledd läxläsning tillgänglig i skolan
  • Schema utan onödiga luckor och håltimmar
  • Starkt samarbete mellan hem, skola och idrott.  Om eleven ligger efter i skolarbetet minskas idrotten till han eller hon ligger i fas

 

Profilskolan följer i allt övrigt normala kursplaner och skolaktiviteter enligt Lgr11.

 

 

 

Välkommen med din ansökan!

Brinner du för något? Vill du satsa på att bli bäst? Vill du växa och ha kul tillsammans med andra med samma drömmar och driv som du själv? Vill du dessutom gå i en skola med ordning och studiero och där kunskap och engagemang står i fokus?
ska du välja Profilskolan i Stockholm.

Våra engagerade lärare tror på dig och du får stöd av din egen mentor, som coachar dig till goda studieresultat och hjälper dig planera och satsa på ditt specialintresse – oavsett om det är sport, musik, bild eller språk som du vill hålla på med.
    Profilskolan är en personlig skola med ordning och studiero och med tydligt fokus på kunskap och engagemang. Vår pedagogik bygger på att eleven "lär sig lära" genom tydliga kunskapstrappor som leder framåt mot kunskapsmålen. Läxläsningen är schemalagd och varje eftermiddag fram till kl 17 har vi lärare på plats som hjälper till.
    På Profilskolan får varje elev stöd och möjlighet att växa både i skolarbetet och i sitt  specialintresse, men också som människa. Aktivitet och energi är viktiga ledord för oss i både profilarbetet och skolarbetet.

 

hemsida PS Sida 03 Bild 0001 hemsida PS Sida 03 Bild 0002
På Profilskolan är alla elever lika viktiga. Hos oss är alla profiler.

 INFORMATION

FOTBOLLSPROFILEN

Vi har inte fotbollsprofil för närvarande och kommer inte att ha det till hösten 2018.


 

Profilskolan Krossgatan 34, plan 4 | 162 50 Vällingby | Telefon 070 635 29 38