Ansökan om plats i Profilskolan
 1. När Du anmäler Ditt barn till Profilskolan är namn och personnummer och kontaktuppgifter såsom adress med telefonnummer och mail till eleven och till vårdnadshavarna/vårdnadshavaren obligatoriska att lämna. Alla andra uppgifter är frivilliga och kommer inte på något sätt att påverka antagningen av elever till skolan. Det kan vara bra för skolan att känna till lite om eleven innan han/hon tas emot på skolan så att vi på skolan kan stötta Ditt barn på bästa sätt. Därför har skolan satt in frivilliga uppgifter som vårdnadshavarna/vårdnadshavaren gärna får lämna till skolan.
  Profilskolan använder ett kösystem på skolan vid antagning av elever ifall det råkar att vara fullt i en klass. Kösystemet går ut på att barnen tas in i den ordning det datum de har anmält sig till skolan. Har flera barn anmält sig på samma datum tillämpas regeln att den som är först född på året går först i kön. Den andra köregeln är närområdesprincipen.
 2.  
 1. OBLIGATORISKA ELEVUPPGIFTER
  Fält markerade med asterisk* måste fyllas i för att kunna gå vidare i formuläret.
 2. Barnets namn OBS Efternamn | Förnamn*
  Du måste ange Efternamn och Förnamn Ex. Larsson Johan
  Ex. Karlsson Anders
 3. Barnets personnummer*
  Vänligen ange barnets personnummer
 4. Adress*
  Vänligen ange den adress barnet är skrivet på
 5. Postnummer*
  Vänligen ange det postnummer som barnets adress har
 6. Ort*
  Vänligen ange den ort barnet bor på
 7.  
 1. FRIVILLIGA UPPGIFTER OM ELEVEN
 2. Önskar ert barn undervisning i modersmål?
  Ogiltig inmatning
 3. I vilket språk önskas modersmålsundervisning?
  Ogiltig inmatning
 4. Behöver ert barn undervisning i svenska som andraspråk (SVA)?
  Ogiltig inmatning
 5. Nuvarande skola?
  Ogiltig inmatning
 6. Nuvarande årskurs (senaste)

  Ogiltig inmatning
 7. Önskar plats i årskurs


  Ogiltig inmatning
 8. Från vilken termin?
  Ogiltig inmatning
 9. Nuvarande (senaste) mentor? Namn och telefon
  Ogiltig inmatning
 10. FÖR DE ELEVER SOM VILL DELTA I NÅGON AV PROFILERNA PÅ SKOLAN
 11. Ange klubbtillhörighet
  Ogiltig inmatning
 12. Profil/intresse i 1:a hand
  Ogiltig inmatning
 13.  
 1. UPPGIFTER VÅRDNADSHAVARE 1
 2. Ensam vårdnadshavare?*


  Du måste ange om du har ensam, delad eller gemensam vårdnad.
 3. Vårdnadshavare 1, OBS! Förnamn Efternamn*
  Du måste ange ditt förnamn.
 4. Adress vårdnadshavare 1*
  Ogiltig inmatning
 5. Postnummer*
  Ogiltig inmatning
 6. Ort*
  Ogiltig inmatning
 7. E-post*
  Du måste ange en giltig e-postadress.
 8. Telefon dagtid*
  Ogiltig inmatning
 9. Mobil*
  Ogiltig inmatning
 10. UPPGIFTER VÅRDNADSHAVARE 2
 11. Vårdnadshavare 2, OBS! Förnamn Efternamn*
  Du måste ange ditt förnamn.
 12. Adress*
  Ogiltig inmatning
 13. Postnummer*
  Ogiltig inmatning
 14. Ort*
  Ogiltig inmatning
 15. E-post*
  Du måste ange en giltig e-postadress
 16. Telefon dagtid*
  Ogiltig inmatning
 17. Mobil*
  Ogiltig inmatning
 18.  
 1. ÖVRIGA FRÅGOR SOM ÄR FRIVILLIGA ATT SVARA PÅ
 2. 1. Profilskolan tillåts att ta del av tidigare skolas uppgifter om eleven
  exempelvis resultat från nationella prov, IUP, åtgärdsprogram etc
  Ogiltig inmatning
 3. 2. Har Ditt barn några svårigheter med sitt nuvarande skolarbete?
  Om JA, ange kortfattat vad svårigheten består i.
  Ogiltig inmatning
 4. 3. Har Ditt barn någon diagnos, t ex allergi, diabetes, epilepsi, dyskalkyli, dyslexi, ADHD eller liknande?
  Om JA, beskriv kortfattat vad det är.
  Ogiltig inmatning
 5. 4. Finns det några andra uppgifter som skolan bör veta om Ditt barn som kan inverka på skolarbetet?
  Om JA, beskriv vad det är.
  Ogiltig inmatning
 6. 5. Profilskolan kommer att bereda er möjlighet att få ett skriftligt omdöme avseende ordning, uppförande, flit mm.
  Vill ni få ett sådant omdöme?
  Ogiltig inmatning
 7. Intervju före skolstart
 8. Profilskolan har som policy att ha en intervju med samtliga elever och föräldrar innan man börjar i skolan.
  Syftet är att säkerställa att Profilskolan är ett klokt och bra val för eleven.
  Vill Ni komma på en sådan intervju?
  Ogiltig inmatning
 9. Vill Du/Ni få inbjudan till informationsmöten, öppna hus eller annan information från Profilskolan via e-post?


  Ogiltig inmatning
 10. Finns det något annat som Du/Ni önskar kommunicera?
  Please let us know your message.
 11. Spamskydd!
  Fyll i de tecken du ser i bilden
  Detta är till för att inte robotar eller andra mekanismer ska kunna skicka information automatiskt.*
  Spamskydd! <br>Fyll i de tecken du ser i bilden<br><small>Detta är till för att inte robotar eller andra mekanismer ska kunna skicka information automatiskt.</small>
    Skapa ny NyckelInvalid Input
Profilskolan Krossgatan 34, plan 4 | 162 50 Vällingby | Telefon 070 635 29 38