Kansli

Profilskolan
Besök och post:
Krossgatan 34, plan 4
162 50 Vällingby
073-517 70 52

Namn Befattning Telefon
Ilse Österwall Skoladministratör 0706-352938
Mikael Hakola Rektor 0735-177052
Profilskolan Krossgatan 34, plan 4 | 162 50 Vällingby | Telefon 070 635 29 38