Kvalitetsarbete

Med ständig förbättring som huvudmål arbetar vi för att kvalitetssäkra verksamheten. Undervisningen sker efter tydlig struktur både när det gäller lektionsplanering, e-learning, kunskapstrappor och utvärdering. Genom ordningsregler skapas ramar för dagligt umgänge.
    Skolans interna styrdokument utvecklas systematiskt, likaså de policydokument som ligger till grund för det kollegiala arbetet.

hemsida PS Sida 14 Bild 0001 hemsida PS Sida 14 Bild 0002
"Hej! Jag tycker dina lektioner är roliga. Allt funkar bra och alla är
snälla mot alla. Jag tycker du gör dina genomgångar helt perfekt,
det är lagom tempo och du går igenom boken i bra takt.
Du är en jättebra lärare :)"

Profilskolan Krossgatan 34, plan 4 | 162 50 Vällingby | Telefon 070 635 29 38