Profilskolans vision

 Skolornas vision är att

  • Profilskolan och Profilgymnasiet skall vara det självklara valet och de mest eftertraktade skolorna i Västerort med omnejd.
  • Profilskolan och Profilgymnasiet skall erbjuda eleverna en kombination av skola och profil där de uppnår toppresultat i båda och är redo för ett livslångt lärande.
  • Varje enskild elev skall gå ut skolan med bred social kompetens redo att möta framtiden.

På Profilskolan satsar vi på fast struktur och tydlig pedagogik. Vi vill att våra elever ska känna studiero och trygghet på skolan och bli självständiga, engagerade och ansvarstagande i sina studier. Vi poängterar allas ansvar för varandra och hänsynstagande och respekt är viktigt för oss.

Profilskolan ska vara en språngbräda för alla som brinner för och vill förverkliga sig inom sitt specialintresse. Vårt mål är att utveckla elevens potentiella kapacitet inom alla viktiga områden - fysiskt, mentalt, tekniskt och taktiskt.

hemsida PS Sida 06 Bild 0001 hemsida PS Sida 06 Bild 0002
Genom kunskapsfokus, studieteknik och utvärdering
skapar vi mätbart goda skolresultat.
Profilskolan Krossgatan 34, plan 4 | 162 50 Vällingby | Telefon 070 635 29 38