STUDIEPROFIL

Några av våra elever väljer att använda profiltiden på morgonen till att fördjupa sig i olika ämnen. Det kan handla om att man vill jobba upp resultatet i ett eller flera ämnen, eller att man kanske bestämt sig för att den profil man först valt inte är aktuell längre av olika anledningar (till exempel ändrat intresse, eller skada som gör att idrottsprofil inte längre fungerar).

Om eleven väljer studieprofil görs ett individuellt program upp: vilket eller vilka ämnen ska eleven fördjupa sig i? Vilka dagar görs vad? 

Generellt fungerar studieprofilen som andra profiler. Studierna börjar kl 8:00, och vanlig skolgång börjar kl 10:00.