VETENSKAPSPROFIL

Vetenskapsprofilen är en nystartad profil i vår skola. I nuläget bedrivs den endast en dag i veckan (måndag), men vår avsikt är att utöka profilen till flera dagar i veckan.

Vetenskapsprofilen kan innefatta ett brett spektrum av aktiviteter. Allt från elektronikprojekt eller kemilaborationer, till mer teoretiska moment som fördjupning i biologi, fysik eller kemi. Även fördjupning i matematik är möjligt som aktivitet inom denna profil.

Vi välkomnar ansökningar till denna profil eftersom vi har ett relativt litet elevunderlag för den just nu. 

Vad krävs för att kunna delta i vetenskapsprofilen?

Profilen riktar sig främst till de elever som redan har goda kunskaper i de vetenskapliga ämnena och som vill dördjupa sig. Med andra ord är det definitivt inte avsett som stödundervisning till elever som är svaga i ämnena. Om stöd är det som önskas hänvisar vi till studieprofilen.