Presentation


Profilskolan är en fristående skola i Vinsta med årskurs 6–9. Vi har funnits sedan 2006 och specialiserar oss på att kombinera specialintressen och skola så att båda fungerar och påverkar varandra till ett förbättrat resultat i båda områdena. Det kan ofta vara svårt för de elever som vill satsa seriöst på sin sport (eller annat specialintresse) att få ihop det med mycket träning utan att skolan blir lidande. Med vårt upplägg blir det inte bara fungerande, utan båda aktiviteterna främjas. För att anpassa skolan till ett tufft träningsschema arbetar skolan på flera sätt:  

  • Fokus på studieteknik så att eleverna arbetar effektivt under lektionerna 
  • Schema utan håltimmar eller överdrivet långa raster 
  • Möjlighet till läxhjälp i skolan. Idén är att när eleverna går hem ska de inte behöva tänka mer på skolan  
  • Tillgång till stödundervisning 

Vad forskningen säger:

Vad har forskningen att säga om att kombinera sport och skola? Nedan är ett utdrag från en artikel i lärarnas tidning. 

“Mer schemalagd idrott i grundskolan ger eleverna högre betyg. Det visar det så kallade Bunkefloprojektet, ett forskningsprojekt på Malmö högskola.”

Skolans resultat:

Sedan skolans start i 2006 har vi stadigt legat över rikets genomsnitt i meritvärde. Vi har också kunnat se att de elever som varit mest aktiva och drivna i sporten ofta även varit de elever som nått högst skolresultat. Vi ser förstås även många exempel på att eleverna utvecklas i betydligt snabbare takt i sitt specialintresse, till exempel hockey.

Mer information:

Vi har regelbundet öppet hus i skolan. Du är även välkommen att ringa oss eller komma till skolan för ett samtal (se fliken “KONTAKTA OSS”).

Många frågor finns besvarade under fliken “FRÅGOR OCH SVAR”.